حسن زاده

حسن زاده: ظرف همین روزها نفراتی به کمیته انضباطی دعوت خواهند شد
حسن زاده: ظرف همین روزها نفراتی به کمیته انضباطی دعوت خواهند شد | صحبتهای رئیس کمیته انضباطی درباره حاشیه های بازی استقلال - فولاد