حسین شهبازی

کسب مقام برنز حسین شهبازی (وزن 92 کیلوگرم)
کسب مقام برنز حسین شهبازی (وزن 92 کیلوگرم) | رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان - مجارستان شهبازی صاحب مدال برنز شد. در وزن ۹۲ کیلوگرم حسین شهبازی ...
پیروزی جسورانه شهبازی در دیدار شانس مجدد مقابل حریف ژاپنی
پیروزی جسورانه شهبازی در دیدار شانس مجدد مقابل حریف ژاپنی | پیروزی جسورانه شهبازی در دیدار شانس مجدد مقابل حریف ژاپنی