حسین عسگری(رئیس دپارتمان داوری)

حسین عسگری: اخراج اسماعیلی درست نبود، پنالتی استقلال دیده نشد
کارشناس داوری فوتبال ایران می گوید اخراج هافبک استقلال به هیچ عنوان درست نبود.