حسین کریمی

دو بازیکن دیگر جذب بادران شدند (عکس)
در ادامه جذب بازیکن توسط بادران 2 بازیکن دیگر به این تیم پیوستند.