حق پخش

درودگر : حق پخش الزام قانون است
درودگر : حق پخش الزام قانون است | صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون حق پخش بازی ها درودگر: حق پخش الزام قانون است ؛ تا حالا ...