حمیدرضا طاهرخانی

محرومیت دانشگر و توفیق اجباری برای طاهرخانی
مدافع جوان استقلال این فرصت را دارد تا در بازی با فولاد در هفته دوم لیگ برتر هم در ترکیب ثابت این تیم به میدان برود.