حمید طاهرخانی

گفتگوی اختصاصی آنتن با حمید طاهرخانی
گفتگوی اختصاصی آنتن با حمید طاهرخانی | بازیکن سابق پرسپولیس که این روزها با حضوری فعال در اینستاگرام علیه مدیریت سابق جبهه گرفته، از دلایل خود برای این ...