حوادث

برخورد صاعقه با دروازه‌بان 16ساله روسی
برخورد صاعقه با دروازه‌بان 16ساله روسی | دروازه بان تیم فوتبال ترودا اورخوفو-زویفو روسیه ، در زمان تمرین براثر برخورد صاعقه بیهوش و دچار سوختگی شدید شد. ...
مصدومیت دو بازیکن بر اثر برخورد صاعقه!
مصدومیت دو بازیکن بر اثر برخورد صاعقه! | برخورد صاعقه به دو بازیکن در زمین فوتبال! بر اثر این برخورد هر دو بازیکن به بیمارستان منتقل شدند . خوشبختانه ...