حواشی لیگ برتر

واکنش درودگر به انتقادات گسترده از کیفیت توپ های لیگ
واکنش درودگر به انتقادات گسترده از کیفیت توپ های لیگ | صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون انتقادات گسترده از توپ این فصل از ...