خداحافظی شواین اشتایگر

به بهانه خداحافظی شواین اشتایگر از دنیای فوتبال
به بهانه خداحافظی شواین اشتایگر از دنیای فوتبال | کلیپی از برترین لحظات باستیان شواین اشتایگر در بارین مونیخ