خطای وحشتناک

منتخبی از خطاهای شدید بر روی لیونل مسی
منتخبی از خطاهای شدید بر روی لیونل مسی | وقتی مدافعان حریف از مهار مسی عاجز می شوند و یا کینه ورزانه به سمت او حمله ور می شوند
بی اخلاقی های راموس در مقابل حریفان
بی اخلاقی های راموس در مقابل حریفان | بی اخلاقی های سرخیو راموس در مقابل حریفان
خطای وحشتناک بازیکن تیم آمریکا در لیگ برتر مکزیک
خطای وحشتناک بازیکن تیم آمریکا در لیگ برتر مکزیک | خطای بازیکن باشگاه آمریکا در بازی آمریکا برابر پوماس در لیگ برتر مکزیک