خلاصه بازی آاس رم

خلاصه بازی یوونتوس 2 - آاس رم 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی یوونتوس 2 - آاس رم 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی یوونتوس - آاس رم در چارچوب رقابتهای هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی آاس رم 4 - اسپزیا 3
خلاصه بازی آاس رم 4 - اسپزیا 3 | این بازی در تاریخ 4 بهمن ماه 1399 و 23 ژانویه 2021 برگزار شد گلادیاتورها جنگ کامبک ها را بردند؛ فونسکا جان سالم به درد ...
خلاصه بازی آاس رم 2 - لا اسپزیا 4 (کوپا ایتالیا)
خلاصه بازی آاس رم 2 - لا اسپزیا 4 (کوپا ایتالیا) | گلادیاتورها از کوپا ایتالیانو اخراج شدند رم با ۴ گل از اسپزیا شکست خورد و از کوپا ایتالیا کنار رفت این ...
خلاصه بازی لاتزیو 3 - آاس رم 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی لاتزیو 3 - آاس رم 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی لاتزیو - آاس رم در چارچوب رقابتهایهفته هجدهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی آ اس رم 2 - اینتر 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آ اس رم 2 - اینتر 2 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی آ اس رم - اینتر در چارچوب رقابتهای هفته هفدهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی کروتونه 1 - آ اس رم 3
خلاصه بازی کروتونه 1 - آ اس رم 3 | این بازی در تاریخ 17 دی ماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی بولونیا 1 - آاس رم 5
خلاصه بازی بولونیا 1 - آاس رم 5 | ک نیمه 6 گل، یک نیمه بدون گل ! رم نسخه میزبان را در نیمه نخست پیچید این بازی در تاریخ 23 آذرماه 1399 و 13 دسامبر 2020 ...
خلاصه بازی رم 0 - ساسولو 0
خلاصه بازی رم 0 - ساسولو 0 | خلاصه بازی روم 0_ساسولو 0
خلاصه بازی آاس رم 3 - یانگ بویز 1
خلاصه بازی آاس رم 3 - یانگ بویز 1 | کامبک گرگ ها برای تثبیت صدرنشینی این بازی در تاریخ 13 آذرماه 1399 و 3 دسامبر 2020 برگزار شد
خلاصه بازی ناپولی 4 - آ اس رم 0
خلاصه بازی ناپولی 4 - آ اس رم 0 | خلاصه بازی ناپولی - آ اس رم در چارچوب رقابتهای هفته نهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی جنوا 1 - آاس رم 3
خلاصه بازی جنوا 1 - آاس رم 3 | جنوا - آاس رم 1399/08/18 17:30 - ایتالیا (هتریک میخیتاریان)
خلاصه بازی آ اس رم 5 - کلوژ 0
خلاصه بازی آ اس رم 5 - کلوژ 0 | این بازی در 15 آبان 99 برگزار شد.
خلاصه بازی آ اس رم 2 - فیورنتینا 0
خلاصه بازی آ اس رم 2 - فیورنتینا 0 | این بازی در تاریخ 11 آبان 99 برگزار شد.
خلاصه بازی میلان 3 - آاس رم 3
خلاصه بازی میلان 3 - آاس رم 3 | هفته پنجم سری آ| تقابل جذابی که بدون برنده به پایان رسید آث میلان - آاس رم 1399/08/05 23:15 - ایتالیا
خلاصه بازی آ اس رم 5 - بنونتو 2
خلاصه بازی آ اس رم 5 - بنونتو 2 | خلاصه بازی آ اس رم - بنونتو در چارچوب رقابتهای هفته چهارم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی اودینزه 0 - آ اس رم 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی اودینزه 0 - آ اس رم 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی اودینزه - آ اس رم در چارچوب هفته سوم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی آ اس رم 2 - یوونتوس 2 (دبل رونالدو)
خلاصه بازی آ اس رم 2 - یوونتوس 2 (دبل رونالدو) | خلاصه بازی آ اس رم - یوونتوس در چارچوب هفته دوم رقابتهای سری آ ایتالیا
خلاصه بازی سویا 2 - آاس رم 0
خلاصه بازی سویا 2 - آاس رم 0 | لوپتگی مچ فونسکا را خواباند؛ پایان کار رم در لیگ_اروپا2020 و صعود سویا به مرحله یک چهارم نهایی