خلاصه بازی آاس رم

خلاصه بازی سویا 2 - آاس رم 0
خلاصه بازی سویا 2 - آاس رم 0 | لوپتگی مچ فونسکا را خواباند؛ پایان کار رم در لیگ_اروپا2020 و صعود سویا به مرحله یک چهارم نهایی
خلاصه بازی یوونتوس 1 - آاس‌رم 3
خلاصه بازی یوونتوس 1 - آاس‌رم 3 | خلاصه بازی یوونتوس - آاس رم در چارچوب رقابتهای هفته پایانی سری آ ایتالیا
خلاصه بازی تورینو 2 - آاس رم 3
خلاصه بازی تورینو 2 - آاس رم 3 | خلاصه بازی تورینو - آاس رم در چارچوب رقابتهای هفته سی و هفتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آ اس رم 2 - فیورنتینا 1
خلاصه بازی آ اس رم 2 - فیورنتینا 1 | خلاصه بازی آ اس رم - فیورنتینا در چارچوب هفته سی و ششم رقابتهای سری آ ایتالیا
خلاصه بازی اسپال 1 - آ اس رم 6 ( گزارش اختصاصی )
خلاصه بازی اسپال 1 - آ اس رم 6 ( گزارش اختصاصی ) | این بازی در تاریخ 23 جولای 2020 و مرداد 1399 برگزار شد
خلاصه بازی آاس رم 2 - اینتر 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آاس رم 2 - اینتر 2 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 19 جولای 2020 و 29 تیرماه 1399 برگزار شد تساوی رم و اینتر نتیجه مطلوب رقبا
خلاصه بازی برشا 0 - آ اس رم 3
خلاصه بازی برشا 0 - آ اس رم 3 | این بازی در تاریخ 21 تیرماه 98 مصادف با 11 جولای 2020 برگزار شد.
خلاصه بازی ناپولی 2 - آاس رم 1
خلاصه بازی ناپولی 2 - آاس رم 1 | این بازی در تاریخ 6 جولای 2020 و 16 تیرماه 1399 برگزار شد فونسکا، رو به سوی درب های خروج باشگاه؛ بازگشت گتوزو به مسیر ...
خلاصه بازی آاس رم 0 - اودینزه 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آاس رم 0 - اودینزه 2 (گزارش اختصاصی) | اخراج کاپیتان کار را سخت تر کرد؛ رم 0 - اودینزه 2؛ سهمیه اروپایی دور و دورتر ش این بازی در تاریخ 12 تیرماه ...
خلاصه بازی آث میلان 2 - آ اس رم 0
خلاصه بازی آث میلان 2 - آ اس رم 0 | این بازی در تاریخ 9 تیرماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی کالیاری 3 - آ اس رم 4
خلاصه بازی کالیاری 3 - آ اس رم 4 | این بازی در تاریخ 11 اسفندماه 1398 و 1 مارس 2020 برگزار شد
خلاصه بازی خنت 1 - آاس رم 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی خنت 1 - آاس رم 1 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 27 فوریه 2020 و 8 اسفندماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی آاس رم 1 - خنت 0
خلاصه بازی آاس رم 1 - خنت 0 | خلاصه بازی آاس رم 1 - خنت 0
خلاصه بازی آتالانتا 2 - آ اس رم 1
خلاصه بازی آتالانتا 2 - آ اس رم 1 | این بازی در هفته 24 لیگ سری آ ایتالیا در تاریخ 26 بهمن 98 مصادف با 15 فوریه 2020 برگزارشد.
خلاصه بازی آاس رم 2 - بولونیا 3
خلاصه بازی آاس رم 2 - بولونیا 3 | خلاصه بازی آاس رم - بولونیا از هفته بیست و سوم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ساسولو 4 - آاس رم 2
خلاصه بازی ساسولو 4 - آاس رم 2 | خلاصه بازی ساسولو - آاس رم از هفته بیست و دوم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آاس‌رم 1 - لاتزیو 1
خلاصه بازی آاس‌رم 1 - لاتزیو 1 | خلاصه بازی آاس رم 1 - لاتزیو 1 در چارچوب رقابتهای هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی یوونتوس 3 - آاس رم 1
خلاصه بازی یوونتوس 3 - آاس رم 1 | این بازی در تاریخ 22 ژانویه 2020 و 2 بهمن ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی آاس رم 1 - یوونتوس 2
خلاصه بازی آاس رم 1 - یوونتوس 2 | خلاصه بازی آاس رم - یوونتوس از هفته نوزدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آاس رم 0 - تورینو 2
خلاصه بازی آاس رم 0 - تورینو 2 | خلاصه بازی آاس رم - تورینواز هفته هجدهم سری آ ایتالیا