خلاصه بازی آرژانتین

خلاصه بازی بولیوی 1 - آرژانتین 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی بولیوی 1 - آرژانتین 2 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 22 مهرماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی آرژانتین 6 - 1 اکوادور (دوستانه)
خلاصه بازی آرژانتین 6 - 1 اکوادور (دوستانه) | خلاصه بازی آرژانتین 6 - 1 اکوادور (دوستانه)
خلاصه بازی آلمان 2 - آرژانتین 2 (دوستانه)
خلاصه بازی آلمان 2 - آرژانتین 2 (دوستانه) | خلاصه بازی آلمان 2 - آرژانتین 2 (دوستانه) این بازی در تاریه 10 اکبتر 2019 و 17 شهریور ماه 1398 برگزار شد