خلاصه بازی آلاوس

خلاصه بازی آلاوس 1 - رئال مادرید 4
خلاصه بازی آلاوس 1 - رئال مادرید 4 | آلاوز 1 - رئال مادرید 4؛ گلباران در غیاب زیدان ! این بازی در تاریخ 4 بهمن ماه 1399 و 23 ژانویه 2021 برگزار شد
خلاصه بازی آلاوس 1 - اتلتیکومادرید 2
خلاصه بازی آلاوس 1 - اتلتیکومادرید 2 | این بازی در تاریخ 14دی ماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی رئال مادرید 1 - آلاوس 2
خلاصه بازی رئال مادرید 1 - آلاوس 2 | این بازی در 8 آذرماه 1399 و 28 نوامبر 2020 برگزار شد فرشته نجات سابق، فرشته عذاب اینروزهای زیدان؛ رئال مادرید 1 ...
خلاصه بازی آلاوس 1 - بارسلونا 1
خلاصه بازی آلاوس 1 - بارسلونا 1 | وضعیت تیم کومان بحرانی شد؛ اخراج بازیکن آلاوز گره کار را باز کرد این بازی در تاریخ 10 آبان ماه 1399 و 31 اکتبر 2020 ...
خلاصه بازی آلاوس 0 - بارسلونا 5 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آلاوس 0 - بارسلونا 5 (گزارش اختصاصی) | حفظ پیچیچی و ثبت رکورد تاریخی در هفته پایانی؛ آلاوس 0 - بارسلونا 5؛ مسی برای جوایز شخصی درخشید این بازی ...
خلاصه بازی رئال مادرید 2 - آلاوس 0
خلاصه بازی رئال مادرید 2 - آلاوس 0 | خلاصه بازی رئال مادرید - آلاوس در چارچوب رقابتهای هفته سی و پنجم لالیگا اسپانیا
خلاصه بازی سلتاویگو 6 - آلاوس 0
خلاصه بازی سلتاویگو 6 - آلاوس 0 | خلاصه بازی سلتاویگو - آلاوس در چارچوب هفته سی ام رقابتهای لالیگا اسپانیا
خلاصه بازی بارسلونا 4 - آلاوس 1
خلاصه بازی بارسلونا 4 - آلاوس 1 | خلاصه بازی بارسلونا 4 - آلاوس 1 لالیگا اسپانیا