خلاصه بازی آلمان

خلاصه بازی آلمان 3 - اوکراین 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آلمان 3 - اوکراین 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی آلمان - اوکراین در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا 2020
خلاصه بازی آلمان 3 - ترکیه 3
خلاصه بازی آلمان 3 - ترکیه 3 | آلمان - ترکیه 1399/07/16 22:15 - دوستانه ملی
خلاصه بازی آلمان 1 - اسپانیا 1
خلاصه بازی آلمان 1 - اسپانیا 1 | این بازی در تاریخ 13 شهریورماه 1399 و 3 سپتامبر 2020 برگزار شد آلمان 1 - اسپانیا 1؛ خوزه گایا مزد سیو های دخیا را در دقیقه ...
خلاصه بازی آلمان 6 - ایرلند شمالی 1 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی آلمان 6 - ایرلند شمالی 1 (مقدماتی یورو) | این بازی در تاریخ 19 نوامبر 2019 و 28 آبان ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی آلمان 2 - آرژانتین 2 (دوستانه)
خلاصه بازی آلمان 2 - آرژانتین 2 (دوستانه) | خلاصه بازی آلمان 2 - آرژانتین 2 (دوستانه) این بازی در تاریه 10 اکبتر 2019 و 17 شهریور ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی آلمان 2 - هلند 4 (مقدماتی یورو 2020 )
خلاصه بازی آلمان 2 - هلند 4 (مقدماتی یورو 2020 ) | این بازی در تاریخ 15 شهریور 98 مصادف با 6 سپتامبر 2019 برگزار شد