خلاصه بازی آاس رم

خلاصه بازی کالیاری 3 - آ اس رم 4
خلاصه بازی کالیاری 3 - آ اس رم 4 | این بازی در تاریخ 11 اسفندماه 1398 و 1 مارس 2020 برگزار شد
خلاصه بازی خنت 1 - آاس رم 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی خنت 1 - آاس رم 1 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 27 فوریه 2020 و 8 اسفندماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی آاس رم 1 - خنت 0
خلاصه بازی آاس رم 1 - خنت 0 | خلاصه بازی آاس رم 1 - خنت 0
خلاصه بازی آتالانتا 2 - آ اس رم 1
خلاصه بازی آتالانتا 2 - آ اس رم 1 | این بازی در هفته 24 لیگ سری آ ایتالیا در تاریخ 26 بهمن 98 مصادف با 15 فوریه 2020 برگزارشد.
خلاصه بازی آاس رم 2 - بولونیا 3
خلاصه بازی آاس رم 2 - بولونیا 3 | خلاصه بازی آاس رم - بولونیا از هفته بیست و سوم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ساسولو 4 - آاس رم 2
خلاصه بازی ساسولو 4 - آاس رم 2 | خلاصه بازی ساسولو - آاس رم از هفته بیست و دوم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آاس‌رم 1 - لاتزیو 1
خلاصه بازی آاس‌رم 1 - لاتزیو 1 | خلاصه بازی آاس رم 1 - لاتزیو 1 در چارچوب رقابتهای هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی یوونتوس 3 - آاس رم 1
خلاصه بازی یوونتوس 3 - آاس رم 1 | این بازی در تاریخ 22 ژانویه 2020 و 2 بهمن ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی آاس رم 1 - یوونتوس 2
خلاصه بازی آاس رم 1 - یوونتوس 2 | خلاصه بازی آاس رم - یوونتوس از هفته نوزدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آاس رم 0 - تورینو 2
خلاصه بازی آاس رم 0 - تورینو 2 | خلاصه بازی آاس رم - تورینواز هفته هجدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی فیورنتینا 1 - آاس رم 4
خلاصه بازی فیورنتینا 1 - آاس رم 4 | خلاصه بازی فیورنتینا - آاس رم از هفته هفدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آاس رم 3 - اسپال 1
خلاصه بازی آاس رم 3 - اسپال 1 | خلاصه بازی آاس رم - اسپال از هفته شانزدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی اینتر 0 - آاس رم 0
خلاصه بازی اینتر 0 - آاس رم 0 | خلاصه بازی اینتر - آاس رم از هفته پانزدهم سری آ
خلاصه بازی هلاس ورونا 1 - آاس رم 3 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی هلاس ورونا 1 - آاس رم 3 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی هلاس ورونا - آاس رم (سری آ ایتالیا) تاریخ برگزاری 10 آذر 1398 - 1 دسامبر 2019 - 4 ربیع ...
خلاصه بازی باشاک شهیر 0 - آاس رم 3
خلاصه بازی باشاک شهیر 0 - آاس رم 3 | خلاصه بازی باشاک شهیر و آاس رم در مرحله گروهی لیگ اروپا
خلاصه بازی آاس رم 3 - برشا 0
خلاصه بازی آاس رم 3 - برشا 0 | خلاصه بازی آاس رم - برشا (سری آ ایتالیا) تاریخ برگزاری 3 آذر 1398 - 24 نوامبر 2019 - 26 ربیع الاول 1441
خلاصه بازی مونشن گلادباخ 2 - آاس رم 1
خلاصه بازی مونشن گلادباخ 2 - آاس رم 1 | خلاصه بازی مونشن گلادباخ - آاس رم (لیگ اروپا) تاریخ برگزاری 16 آبان 1398 - 7 نوامبر 2019 - 9 ربیع الاول 1441
خلاصه بازی آاس رم 2 - ناپولی 1
خلاصه بازی آاس رم 2 - ناپولی 1 | خلاصه بازی آاس رم - ناپولی (سری آ ایتالیا) تاریخ برگزاری 11 آبان ماه 1398 - 2 نوامبر 2019 - 4 ربیع الاول 1441
خلاصه بازی آاس رم 2 - میلان 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آاس رم 2 - میلان 1 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 27 اکتبر 2019 و 5 آبان ماه 1398 برگزار شد