خلاصه بازی اتلتیکو مادرید

خلاصه بازی وایادولید 0 - اتلتیکو مادرید 0
خلاصه بازی وایادولید 0 - اتلتیکو مادرید 0 | خلاصه بازی وایادولید 0 - اتلتیکو مادرید 0 این بازی در تاریخ 6 اکتبر 2019 و 14 مهرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی لوکوموتیو مسکو 0 - 2 اتلتیکومادرید
خلاصه بازی لوکوموتیو مسکو 0 - 2 اتلتیکومادرید | خلاصه بازی لوکوموتیو مسکو 0 - 2 اتلتیکومادرید لیگ قهرمانان اروپا
خلاصه بازی مایورکا 0 - 2 اتلتیکومادرید
خلاصه بازی مایورکا 0 - 2 اتلتیکومادرید | خلاصه بازی مایورکا 0 - 2 اتلتیکومادرید لالیگا اسپانیا
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 0 - سلتاویگو 0
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 0 - سلتاویگو 0 | این بازی در تاریخ 30 شهریور مصادف با 21 سپتامبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 2 - یوونتوس 2
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 2 - یوونتوس 2 | این بازی در تاریخ 27 شهریور مصادف با 18سپتامبر 2019 برگزار گردید.
خلاصه بازی اتلتیکومادرید3 - ایبار 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی اتلتیکومادرید3 - ایبار 2 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی اتلتیکومادرید و ایبار از هفته سوم لالیگای اسپانیا
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 1 - لگانس 0
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 1 - لگانس 0 | خلاصه بازی اتلتیکومادرید - لگانس 3 شهریور
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 1 - ختافه 0
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 1 - ختافه 0 | خلاصه بازی اتلتیکومادرید - ختافه لالیگا اسپانیا تاریخ 28 مرداد