خلاصه بازی اتلتیکو مادرید

خلاصه بازی ویارئال 0 - اتلتیکومادرید 0
خلاصه بازی ویارئال 0 - اتلتیکومادرید 0 | خلاصه بازی ویارئال - اتلتیکومادرید از هفته شانزدهم لالیگا اسپانیا
خلاصه بازی اتلتیکو مادرید 0 - بارسلونا 1
خلاصه بازی اتلتیکو مادرید 0 - بارسلونا 1 | خلاصه بازی اتلتیکو مادرید - بارسلونا از هفته پانزدهم لالیگای اسپانیا بارسلونا با تک گل لیونل مسی در دقیقه 86 ...
خلاصه بازی یوونتوس 1 - اتلتیکومادرید 0
خلاصه بازی یوونتوس 1 - اتلتیکومادرید 0 | این بازی در تاریخ 5 آذرماه 98 مصادف با 27 نوامبر 2019 در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد.
خلاصه بازی بایرلورکوزن 2 - اتلتیکومادرید 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی بایرلورکوزن 2 - اتلتیکومادرید 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی بایرلورکوزن - اتلتیکومادرید (لیگ قهرمانان) تاریخ برگزاری 15 آبان 1398 - 6 نوامبر ...
خلاصه بازی سویا 1 - اتلتیکو مادرید 1
خلاصه بازی سویا 1 - اتلتیکو مادرید 1 | تاریخ برگزاری 11 آبان ماه 1398 - 2 نوامبر 2019
خلاصه بازی آلاوس 1 - اتلتیکومادرید 1
خلاصه بازی آلاوس 1 - اتلتیکومادرید 1 | خلاصه بازی آلاوس - اتلتیکومادرید فصل 20-2019 لالیگا
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 2 - بیلبائو 0
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 2 - بیلبائو 0 | خلاصه بازی اتلتیکومادرید و بیلبائو بازی از هفته دهم لالیگا 20-2019
خلاصه بازی اتلتیکو مادرید 1 - 0 بایرن لورکوزن
خلاصه بازی اتلتیکو مادرید 1 - 0 بایرن لورکوزن | خلاصه بازی اتلتیکو مادرید 1 - 0 بایرن لورکوزن لیگ قهرمانان اروپا
خلاصه بازی اتلتیکو مادرید 1 - والنسیا 1
خلاصه بازی اتلتیکو مادرید 1 - والنسیا 1 | خلاصه بازی اتلتیکومادرید و والنسیا از هفته نهم لالیگای اسپانیا
خلاصه بازی وایادولید 0 - اتلتیکو مادرید 0
خلاصه بازی وایادولید 0 - اتلتیکو مادرید 0 | خلاصه بازی وایادولید 0 - اتلتیکو مادرید 0 این بازی در تاریخ 6 اکتبر 2019 و 14 مهرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی لوکوموتیو مسکو 0 - 2 اتلتیکومادرید
خلاصه بازی لوکوموتیو مسکو 0 - 2 اتلتیکومادرید | خلاصه بازی لوکوموتیو مسکو 0 - 2 اتلتیکومادرید لیگ قهرمانان اروپا
خلاصه بازی مایورکا 0 - 2 اتلتیکومادرید
خلاصه بازی مایورکا 0 - 2 اتلتیکومادرید | خلاصه بازی مایورکا 0 - 2 اتلتیکومادرید لالیگا اسپانیا
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 0 - سلتاویگو 0
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 0 - سلتاویگو 0 | این بازی در تاریخ 30 شهریور مصادف با 21 سپتامبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 2 - یوونتوس 2
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 2 - یوونتوس 2 | این بازی در تاریخ 27 شهریور مصادف با 18سپتامبر 2019 برگزار گردید.
خلاصه بازی اتلتیکومادرید3 - ایبار 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی اتلتیکومادرید3 - ایبار 2 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی اتلتیکومادرید و ایبار از هفته سوم لالیگای اسپانیا
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 1 - لگانس 0
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 1 - لگانس 0 | خلاصه بازی اتلتیکومادرید - لگانس 3 شهریور
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 1 - ختافه 0
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 1 - ختافه 0 | خلاصه بازی اتلتیکومادرید - ختافه لالیگا اسپانیا تاریخ 28 مرداد