خلاصه بازی اسپال

خلاصه بازی اسپال 1 - آ اس رم 6 ( گزارش اختصاصی )
خلاصه بازی اسپال 1 - آ اس رم 6 ( گزارش اختصاصی ) | این بازی در تاریخ 23 جولای 2020 و مرداد 1399 برگزار شد
خلاصه بازی اسپال 0 - اینتر 4
خلاصه بازی اسپال 0 - اینتر 4 | این بازی در تاریخ 16 جولای 2020 و 26 تیرماه 1399 برگزار شد درخشش سانچز ادامه دار شد؛ جشنواره گل افعی ها در خانه اسپال
خلاصه بازی ناپولی 3 - اسپال 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی ناپولی 3 - اسپال 1 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 8 تیرماه 1399 و 28 ژوئن 2020 برگزار شد
خلاصه بازی اسپال 1 - یوونتوس 2
خلاصه بازی اسپال 1 - یوونتوس 2 | خلاصه بازی اسپال - یوونتوس در چارچوب رقابتهای هفته بیست و پنجم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آتالانتا 1 - اسپال 2
خلاصه بازی آتالانتا 1 - اسپال 2 | خلاصه بازی آتالانتا - اسپال در چارچوب رقابتهای سری آ ایتالیا هفته بیستم
خلاصه بازی آاس رم 3 - اسپال 1
خلاصه بازی آاس رم 3 - اسپال 1 | خلاصه بازی آاس رم - اسپال از هفته شانزدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی اینتر 2 - اسپال 1
خلاصه بازی اینتر 2 - اسپال 1 | خلاصه بازی اینتر - اسپال (سری آ ایتالیا) تاریخ برگزاری 10 آذر 1398 - 1 دسامبر 2019 - 4 ربیع الثانی 1441
خلاصه بازی اسپال 1 - ناپولی 1
خلاصه بازی اسپال 1 - ناپولی 1 | خلاصه بازی اسپال و ناپولی از هفته نهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی یوونتوس 2 - 0 اسپال
خلاصه بازی یوونتوس 2 - 0 اسپال | خلاصه بازی یوونتوس 2 - 0 اسپال