خلاصه بازی اسپانیول

خلاصه بازی بارسلونا 1 - اسپانیول 0
خلاصه بازی بارسلونا 1 - اسپانیول 0 | خلاصه بازی بارسلونا - اسپانیول در چارچوب رقابتهای هفته سی و پنجم لالیگا اسپانیا
خلاصه بازی ولورهمپتون 4 - 0 اسپانیول
خلاصه بازی ولورهمپتون 4 - 0 اسپانیول | خلاصه بازی ولورهمپتون 4 - 0 اسپانیول
خلاصه بازی اسپانیول 2 - بارسلونا 2
خلاصه بازی اسپانیول 2 - بارسلونا 2 | خلاصه بازی اسپانیول - بارسلونا از هفته نوزدهم لالیگا اسپانیا
خلاصه بازی زسکا مسکو 0 - اسپانیول 1
خلاصه بازی زسکا مسکو 0 - اسپانیول 1 | این بازی در تاریخ 3 اکتبر 2019 و 11 مهر 1398 برگزار شد