خلاصه بازی اودینزه

خلاصه بازی اودینزه 1 - ناپولی 1
خلاصه بازی اودینزه 1 - ناپولی 1 | خلاصه بازی اودینزه - ناپولی از هفته پانزدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آتالنتا 7 - اودینزه 1
خلاصه بازی آتالنتا 7 - اودینزه 1 | این بازی در تاریخ 27 اکتبر 2019 و 5 آبان ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی اینترمیلان 1 - اودینزه 0
خلاصه بازی اینترمیلان 1 - اودینزه 0 | خلاصه بازی اینترمیلان و اودینزه از هفته سوم سری آ ایتالیا