خلاصه بازی اودینزه

خلاصه بازی اودینزه 1 - ناپولی 2
خلاصه بازی اودینزه 1 - ناپولی 2 | اودینزه - ناپولی 1399/10/21 17:30 - ایتالیا
خلاصه بازی یوونتوس 4 - اودینزه 1
خلاصه بازی یوونتوس 4 - اودینزه 1 | این بازی در تاریخ 14دی ماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی لاتزیو 1 - اودینزه 3
خلاصه بازی لاتزیو 1 - اودینزه 3 | این بازی در تاریخ 9 آذرماه 1399 و 29 نوامبر 2020 برگزار شد
خلاصه بازی اودینزه 0 - آ اس رم 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی اودینزه 0 - آ اس رم 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی اودینزه - آ اس رم در چارچوب هفته سوم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی اودینزه 2 - یوونتوس 1
خلاصه بازی اودینزه 2 - یوونتوس 1 | خلاصه بازی اودینزه 2 - یوونتوس 1
خلاصه بازی ناپولی 2 - اودینزه 1
خلاصه بازی ناپولی 2 - اودینزه 1 | این بازی در تاریخ 19 جولای 2020 و 29 تیرماه 1399 برگزار شد بازگشت دراماتیک ناپولی به منطقه کسب سهمیه با گل دقیقه 95 ...
خلاصه بازی آاس رم 0 - اودینزه 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آاس رم 0 - اودینزه 2 (گزارش اختصاصی) | اخراج کاپیتان کار را سخت تر کرد؛ رم 0 - اودینزه 2؛ سهمیه اروپایی دور و دورتر ش این بازی در تاریخ 12 تیرماه ...
خلاصه بازی اودینزه 0 - اینتر 2
خلاصه بازی اودینزه 0 - اینتر 2 | خلاصه بازی اودینزه 0 - اینتر 2 سری آ
خلاصه بازی آث میلان 3 - اودینزه 2
خلاصه بازی آث میلان 3 - اودینزه 2 | این بازی در تاریخ 19 ژانویه 2020 و 29 دی ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی یوونتوس 4 - اودینزه 0
خلاصه بازی یوونتوس 4 - اودینزه 0 | خلاصه بازی یوونتوس 4 - اودینزه 0 کوپا ایتالیا
خلاصه بازی یوونتوس 3 - اودینزه 1 (دبل رونالدو)
خلاصه بازی یوونتوس 3 - اودینزه 1 (دبل رونالدو) | خلاصه بازی یوونتوس - اودینزه (سری آ ایتالیا) تاریخ برگزاری 24 آذر 1398 - 15 دسامبر 2019 - 18 ربیع الثانی ...
خلاصه بازی اودینزه 1 - ناپولی 1
خلاصه بازی اودینزه 1 - ناپولی 1 | خلاصه بازی اودینزه - ناپولی از هفته پانزدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آتالنتا 7 - اودینزه 1
خلاصه بازی آتالنتا 7 - اودینزه 1 | این بازی در تاریخ 27 اکتبر 2019 و 5 آبان ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی اینترمیلان 1 - اودینزه 0
خلاصه بازی اینترمیلان 1 - اودینزه 0 | خلاصه بازی اینترمیلان و اودینزه از هفته سوم سری آ ایتالیا