خلاصه بازی آژاکس

آیندهوون 1 - آژاکس 1
آیندهوون 1 - آژاکس 1 | آیندهوون و آژاکس از هفته هفتم لیگ هلند
خلاصه بازی آژاکس 3 - لیل 0
خلاصه بازی آژاکس 3 - لیل 0 | این بازی در تاریخ 26 شهریور ماه 1398 و 18 سپتامبر 2019 برگزار شد
خلاصه بازی آژاکس 2 - آپوئل نیکوزیا 0
خلاصه بازی آژاکس 2 - آپوئل نیکوزیا 0 | مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا 2020-2019 دیدار برگشت مرحله چهارم در بازی رفت که به میزبانی آپوئل برگزار شد، ...
خلاصه بازی فنلو 1 - آژاکس 4
خلاصه بازی فنلو 1 - آژاکس 4 | خلاصه بازی فنلو 1 - آژاکس 4