خلاصه بازی اینتر

خلاصه بازی لچه 1 - اینتر 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی لچه 1 - اینتر 1 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 19 ژانویه 2020 و 29 دی ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی اینتر 4 - کالیاری 1 (دبل لوکاکو)
خلاصه بازی اینتر 4 - کالیاری 1 (دبل لوکاکو) | <p>خلاصه بازی اینتر - کالیاری در چارچوب رقابتهای کوپا ایتالیا</p>
خلاصه بازی اینتر 1 - آتالانتا 1
خلاصه بازی اینتر 1 - آتالانتا 1 | خلاصه بازی اینتر 1 - آتلانتا 1 هفته 19 سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ناپولی 1 - اینتر 3 (دبل لوکاکو)
خلاصه بازی ناپولی 1 - اینتر 3 (دبل لوکاکو) | این بازی در تاریخ 6 ژانویه 2020 و 16 دی ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی اینتر 4 - جنوا 0
خلاصه بازی اینتر 4 - جنوا 0 | خلاصه بازی اینتر 4 - جنوا 0 سری آ ایتالیا
خلاصه بازی اینتر 1 - بارسلونا 2
خلاصه بازی اینتر 1 - بارسلونا 2 | این بازی در تاریخ 11 دسامبر 2019 و 19 آذرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی اینتر 0 - آاس رم 0
خلاصه بازی اینتر 0 - آاس رم 0 | خلاصه بازی اینتر - آاس رم از هفته پانزدهم سری آ
خلاصه بازی اینتر 2 - اسپال 1
خلاصه بازی اینتر 2 - اسپال 1 | خلاصه بازی اینتر - اسپال (سری آ ایتالیا) تاریخ برگزاری 10 آذر 1398 - 1 دسامبر 2019 - 4 ربیع الثانی 1441
خلاصه بازی اسلاویا پراگ 1 - اینتر 3 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی اسلاویا پراگ 1 - اینتر 3 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی اسلاویا پراگ - اینتر (لیگ قهرمانان اروپا) تاریخ برگزاری 6 آذر 1398 - 28 نوامبر 2019 - ...
خلاصه بازی تورینو 0 - اینترمیلان 3
خلاصه بازی تورینو 0 - اینترمیلان 3 | خلاصه بازی تورینو و اینترمیلان ار هفته سیزدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی اینتر 2 - هلاس ورونا 1
خلاصه بازی اینتر 2 - هلاس ورونا 1 | خلاصه بازی اینتر و هلاس ورونا از هفته دوازدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی بولونیا 1 - اینتر 2 (دبل لوکاکو)
خلاصه بازی بولونیا 1 - اینتر 2 (دبل لوکاکو) | تاریخ برگزاری 11 آبان ماه 1398 - 2 نوامبر 2019 - 4 ربیع الاول 1441
خلاصه بازی برشا 1 - اینتر 2
خلاصه بازی برشا 1 - اینتر 2 | خلاصه بازی برشا - اینتر در هفته دهم لیگ ایتالیا 20-2019
خلاصه بازی اینتر 2 - دورتموند 0
خلاصه بازی اینتر 2 - دورتموند 0 | خلاصه بازی اینتر 2 - دورتموند 0 لیگ قهرمانان اروپا
خلاصه بازی ساسولو 3 - اینتر 4 (دبل لوکاکو و مارتینز)
خلاصه بازی ساسولو 3 - اینتر 4 (دبل لوکاکو و مارتینز) | این بازی در تاریخ 20 اکتبر 2019 و 28 مهرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی اینتر 1 - یوونتوس 2
خلاصه بازی اینتر 1 - یوونتوس 2 | خلاصه بازی اینتر 1 - یوونتوس 2 این بازی در تاریخ 6 اکتبر 2019 و 14 مهرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - 3 اینتر
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - 3 اینتر | خلاصه بازی سمپتوریا 1 - 3 اینتر
خلاصه بازی اینتر 1 - 0 لاتزیو
خلاصه بازی اینتر 1 - 0 لاتزیو | خلاصه بازی اینتر 1 - 0 لاتزیو سری آ
خلاصه بازی آث میلان 0 - اینتر 2 (دربی دلامادونینا)
خلاصه بازی آث میلان 0 - اینتر 2 (دربی دلامادونینا) | این بازی در تاریخ 30 شهریور مصادف با 22 سپتامبر در میلان برگزار شد. شهرآورد دلا مادونینا (انگلیسی: ...
خلاصه بازی اینتر 1 - اسلاویا پراگ 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی اینتر 1 - اسلاویا پراگ 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی اینتر 1 - اسلاویا پراگ 1 (گزارش اختصاصی) این بازی در تاریخ 17 سپتامبر 2019 و 26 شهریور ...