خلاصه بازی اینتر

خلاصه بازی اینتر 1 - یوونتوس 2
خلاصه بازی اینتر 1 - یوونتوس 2 | خلاصه بازی اینتر 1 - یوونتوس 2 این بازی در تاریخ 6 اکتبر 2019 و 14 مهرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - 3 اینتر
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - 3 اینتر | خلاصه بازی سمپتوریا 1 - 3 اینتر
خلاصه بازی اینتر 1 - 0 لاتزیو
خلاصه بازی اینتر 1 - 0 لاتزیو | خلاصه بازی اینتر 1 - 0 لاتزیو سری آ
خلاصه بازی آث میلان 0 - اینتر 2 (دربی دلامادونینا)
خلاصه بازی آث میلان 0 - اینتر 2 (دربی دلامادونینا) | این بازی در تاریخ 30 شهریور مصادف با 22 سپتامبر در میلان برگزار شد. شهرآورد دلا مادونینا (انگلیسی: ...
خلاصه بازی اینتر 1 - اسلاویا پراگ 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی اینتر 1 - اسلاویا پراگ 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی اینتر 1 - اسلاویا پراگ 1 (گزارش اختصاصی) این بازی در تاریخ 17 سپتامبر 2019 و 26 شهریور ...
خلاصه بازی اینترمیلان 1 - اودینزه 0
خلاصه بازی اینترمیلان 1 - اودینزه 0 | خلاصه بازی اینترمیلان و اودینزه از هفته سوم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی کالیاری 1 - اینتر 2
خلاصه بازی کالیاری 1 - اینتر 2 | خلاصه بازی کالیاری 1 - اینتر 2
خلاصه بازی اینتر 4 - لچه 0
خلاصه بازی اینتر 4 - لچه 0 | خلاصه بازی اینتر - لچه تاریخ برگزاری 4 شهریور