خلاصه بازی بحرین

خلاصه بازی امید استرالیا 1 - امید بحرین 1 (زیر23 سال)
خلاصه بازی امید استرالیا 1 - امید بحرین 1 (زیر23 سال) | خلاصه بازی امید استرالیا - امید بحرین در رقابت های زیر 23 سال آسیا
خلاصه بازی هنگ کنگ 0 - بحرین 0
خلاصه بازی هنگ کنگ 0 - بحرین 0 | این بازی در تاریخ 23 آبان ماه 1398 و 14 نوامبر 2019 برگزار شد