خلاصه بازی بلژیک

خلاصه بازی دانمارک 0 - بلژیک 2
خلاصه بازی دانمارک 0 - بلژیک 2 | لیگ ملت های اروپا - لیگ A - گروه 2 - هفته 1 تیم میزبان: دانمارک در 5 بازی اخیر خود 3 برد و 2 تساوی کسب کرده. تیم میهمان: ...
خلاصه بازی بلژیک 6 - قبرس 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی بلژیک 6 - قبرس 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی بلژیک - قبرس (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 28 آبان 1398 - 20 نوامبر 2019 - 22 ربیع الاول 1441
خلاصه بازی قزاقستان 0 - بلژیک 2 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی قزاقستان 0 - بلژیک 2 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی قزاقستان و بلژیک در مرحله مقدماتی یورو 2020
خلاصه بازی بلژیک 9 - سن مارینو 0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی بلژیک 9 - سن مارینو 0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی بلژیک - سن مارینو (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 18 مهر 1398 - 10 اکتبر 2019 - 11 صفر 1441
خلاصه بازی اسکاتلند 0 - بلژیک 4 (گزارش اختصاصی آنتن)
خلاصه بازی اسکاتلند 0 - بلژیک 4 (گزارش اختصاصی آنتن) | این بازی در تاریخ 18 شهریور 98 مصادف با 9 سپتامبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بازی بلژیک 4 - سن مارینو 0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی بلژیک 4 - سن مارینو 0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی بلژیک - سن مارینو (مقدماتی یورو) گروه I تاریخ برگزاری 15 شهریور