خلاصه بازی بورنموث

خلاصه بازی منچسترسیتی 2 - بورنموث 1
خلاصه بازی منچسترسیتی 2 - بورنموث 1 | خلاصه بازی منچسترسیتی - بورنموث در چارچوب رقابتهای جام اتحادیه انگلیس 2020/21
خلاصه بازی منچسترسیتی 2 - بورنموث 1
خلاصه بازی منچسترسیتی 2 - بورنموث 1 | این بازی در تاریخ 25 تیرماه 98 برگزار شد
خلاصه بازی لیورپول 2 - بورنموث 1
خلاصه بازی لیورپول 2 - بورنموث 1 | خلباصه بازی لیورپول - بورنموث از هفته بیست و نهم لیگ برتر جزیره
خلاصه بازی بورنموث 2 - چلسی 2
خلاصه بازی بورنموث 2 - چلسی 2 | خلاصه بازی بورنموث 2 - چلسی 2
خلاصه بازی بورنموث 1 - آرسنال 2
خلاصه بازی بورنموث 1 - آرسنال 2 | خلاصه بازی آرسنال 2 - بورنموث 1
خلاصه بازی بورنموث 1 - آرسنال 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی بورنموث 1 - آرسنال 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی بورنموث - آرسنال (لیگ جزیره ) تاریخ برگزاری 5 دی ماه 98
خلاصه بازی چلسی 0 - بورنموث 1
خلاصه بازی چلسی 0 - بورنموث 1 | خلاصه بازی چلسی - بورنموث از هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس
خلاصه بازی آرسنال 1 - بورنموث 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آرسنال 1 - بورنموث 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی آرسنال 1 - بورنموث 0 (گزارش اختصاصی) این بازی در تاریخ 6 اکتبر 2019 و 14 مهرماه 1398 برگزار ...