خلاصه بازی ترکیه

خلاصه بازی ترکیه 1 - آندورا 0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی ترکیه 1 - آندورا 0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی ترکیه - آندورا (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 16 شهریور - 7 سپتامبر 2019 - 7 محرم 1441