خلاصه بازی ترکیه

خلاصه بازی آلمان 3 - ترکیه 3
خلاصه بازی آلمان 3 - ترکیه 3 | آلمان - ترکیه 1399/07/16 22:15 - دوستانه ملی
خلاصه بازی ترکیه 0 - ایسلند 0
خلاصه بازی ترکیه 0 - ایسلند 0 | این بازی در تاریخ 23 آبان ماه 1398 و 14 نوامبر 2019 برگزار شد
خلاصه بازی ترکیه 1 - آندورا 0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی ترکیه 1 - آندورا 0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی ترکیه - آندورا (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 16 شهریور - 7 سپتامبر 2019 - 7 محرم 1441