خلاصه بازی تورینو

خلاصه بازی آاس رم 0 - تورینو 2
خلاصه بازی آاس رم 0 - تورینو 2 | خلاصه بازی آاس رم - تورینواز هفته هجدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی تورینو 0 - اینترمیلان 3
خلاصه بازی تورینو 0 - اینترمیلان 3 | خلاصه بازی تورینو و اینترمیلان ار هفته سیزدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی تورینو 0 - یوونتوس 1
خلاصه بازی تورینو 0 - یوونتوس 1 | خلاصه بازی تورینو و یوونتوس از هفته یازدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی تورینو 0 - ناپولی 0 (گزارش اختصاصی آنتن)
خلاصه بازی تورینو 0 - ناپولی 0 (گزارش اختصاصی آنتن) | این بازی در تاریخ 14 مهرماه 98 مصادف با
خلاصه بازی تورینو 2 - آث میلان 1
خلاصه بازی تورینو 2 - آث میلان 1 | خلاصه بازی تورینو و آث میلان از هفته پنجم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ولورهمپتون 3 - تورینو 2
خلاصه بازی ولورهمپتون 3 - تورینو 2 | خلاصه بازی ولورهمپتون 3 - تورینو 2 این بازی در تاریخ 31 مرداد ماه سال 1398 و 22 آگوست برگزار شد پلی اف لیگ اروپا