خلاصه بازی جنوا

خلاصه بازی جنوا 0 - اینتر 3
خلاصه بازی جنوا 0 - اینتر 3 | خلاصه بازی اینتر 3 - جنوا 0 سری آ ایتالیا کورسوی امید افعی ها برای قهرمانی، با پیروزی در لوئیجی فراری زنده ماند
خلاصه بازی جنوا 1 - ناپولی 2
خلاصه بازی جنوا 1 - ناپولی 2 | خلاصه بازی جنوا - ناپولی در چارچوب رقابتهای هفته سی و یکم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی جنوا 1 - یوونتوس 3
خلاصه بازی جنوا 1 - یوونتوس 3 | خلاصه بازی جنوا 1 - یوونتوس 3 جنوا 1 - یوونتوس 3؛ تثبیت صدرنشینی در فستیوال گل های زیبا !
خلاصه بازی آث میلان 1 - جنوا 2
خلاصه بازی آث میلان 1 - جنوا 2 | خلاصه بازی آث میلان - جنوا از هفته بیست و هفتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی جنوا 2 - لاتزیو 3
خلاصه بازی جنوا 2 - لاتزیو 3 | خلاصه بازی لاتزیو 3 - جنوا 2
خلاصه بازی اینتر 4 - جنوا 0
خلاصه بازی اینتر 4 - جنوا 0 | خلاصه بازی اینتر 4 - جنوا 0 سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ناپولی 0 - جنوا 0
خلاصه بازی ناپولی 0 - جنوا 0 | خلاصه بازی ناپولی 0 - جنوا از هفته دوازدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی جنوا 1 - آث میلان 2
خلاصه بازی جنوا 1 - آث میلان 2 | خلاصه بازی جنوا و آث میلان از هفته هفتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی لاتزیو 4 - جنوا 0
خلاصه بازی لاتزیو 4 - جنوا 0 | هفته ششم سری آ ایتالیا 20-2019
خلاصه بازی آ اس رم 3 - جنوا 3 (گزارش اختصاصی آنتن)
خلاصه بازی آ اس رم 3 - جنوا 3 (گزارش اختصاصی آنتن) | این بازی در 3 شهریور 98 مصادف با 25 آگوست 2019 برگزار کردید.