خلاصه بازی ذوب آهن اصفهان

خلاصه بازی سپاهان 2 - 0 ذوب آهن
خلاصه بازی سپاهان 2 - 0 ذوب آهن | خلاصه بازی سپاهان 2 - 0 ذوب آهن هفته ششم لیگ برتر 12/07/98