خلاصه بازی ذوب آهن اصفهان

خلاصه بازی ذوب آهن 2 - شاهین بوشهر 0
خلاصه بازی ذوب آهن 2 - شاهین بوشهر 0 | خلاصه بازی ذوب آهن 2 - شاهین بوشهر 0 هفته نهم لیگ برتر 99-1398
خلاصه بازی سپاهان 2 - 0 ذوب آهن
خلاصه بازی سپاهان 2 - 0 ذوب آهن | خلاصه بازی سپاهان 2 - 0 ذوب آهن هفته ششم لیگ برتر 12/07/98