خلاصه بازی رئال سوسیداد

خلاصه بازی رئال سوسیداد 0 - رئال مادرید 0
خلاصه بازی رئال سوسیداد 0 - رئال مادرید 0 | خلاصه بازی رئال سوسیداد 0 - رئال مادرید 0
خلاصه بازی رئال‌سوسیداد 1 - رئال‌مادرید 2
خلاصه بازی رئال‌سوسیداد 1 - رئال‌مادرید 2 | خلاصه بازی رئال سوسیداد - رئال مادرید از هفته 30 لالیگا اسپانیا
خلاصه بازی رئال مادرید 3 - سوسیداد 4 (کوپا دل ری)
خلاصه بازی رئال مادرید 3 - سوسیداد 4 (کوپا دل ری) | این بازی در تاریخ 6 فوریه 2020 و 17 بهمن ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی رئال‌سوسیداد 2 - بارسلونا 2
خلاصه بازی رئال‌سوسیداد 2 - بارسلونا 2 | خلاصه بازی رئال سوسیداد - بارسلونا از هفته هفدهم لالیگا اسپانیا
خلاصه بازی رئال مادرید 3 - رئال سوسیداد 1
خلاصه بازی رئال مادرید 3 - رئال سوسیداد 1 | این بازی در تاریخ 23 نوامبر 2019 و 2 آذرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی والنسیا 1 - رئال سوسیداد 1
خلاصه بازی والنسیا 1 - رئال سوسیداد 1 | خلاصه بازی والنسیا 1 - رئال سوسیداد 1