خلاصه بازی ساسولو

خلاصه بازی یوونتوس 3 - ساسولو 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی یوونتوس 3 - ساسولو 1 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 21 دی ماه 99 برگزار شد
خلاصه بازی رم 0 - ساسولو 0
خلاصه بازی رم 0 - ساسولو 0 | خلاصه بازی روم 0_ساسولو 0
خلاصه بازی ساسولو 0 - اینتر 3
خلاصه بازی ساسولو 0 - اینتر 3 | این بازی در 8 آذرماه 1399 و 28 نوامبر 2020 برگزار شد تلنگر کوروانورد به بازیکنان جواب داد
خلاصه بازی ناپولی 0 - ساسولو 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی ناپولی 0 - ساسولو 2 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی ناپولی - ساسولو در چارچوب رقابتهای هفته ششم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی ناپولی 2 - ساسولو 0
خلاصه بازی ناپولی 2 - ساسولو 0 | هفته 36 سری آ ایتالیا 2020-2019 تیم میزبان: ناپولی در رده 6 جدول قرار دارد و در 5 بازی اخیر خود 3 برد و 2 تساوی کسب کرده. ...
خلاصه بازی ساسولو 3 - یوونتوس 3
خلاصه بازی ساسولو 3 - یوونتوس 3 | این بازی در تاریخ 26 تیرماه 98 برگزار شد
خلاصه بازی اینترمیلان 3 - ساسولو 3
خلاصه بازی اینترمیلان 3 - ساسولو 3 | خلاصه بازی اینترمیلان - ساسولو در چارچوب رقابتهای هفته بیست و هفتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آتالانتا 4 - ساسولو 1
خلاصه بازی آتالانتا 4 - ساسولو 1 | خلاصه بازی آتالانتا - ساسولو در چارچوب هفته بیست و پنجم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ساسولو 4 - آاس رم 2
خلاصه بازی ساسولو 4 - آاس رم 2 | خلاصه بازی ساسولو - آاس رم از هفته بیست و دوم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی میلان 0 - ساسولو 0
خلاصه بازی میلان 0 - ساسولو 0 | خلاصه بازی میلان 0 - ساسولو 0
خلاصه بازی یوونتوس 2 - ساسولو 2
خلاصه بازی یوونتوس 2 - ساسولو 2 | خلاصه بازی یوونتوس - ساسولو در هفته چهاردهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ساسولو 1 - لاتزیو 2
خلاصه بازی ساسولو 1 - لاتزیو 2 | خلاصه بازی ساسولو - لاتزیو از هفته سیزدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ساسولو 3 - اینتر 4 (دبل لوکاکو و مارتینز)
خلاصه بازی ساسولو 3 - اینتر 4 (دبل لوکاکو و مارتینز) | این بازی در تاریخ 20 اکتبر 2019 و 28 مهرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی آاس رم 4 - ساسولو 2
خلاصه بازی آاس رم 4 - ساسولو 2 | خلاصه بازی آاس رم 4 - ساسولو 2 این بازی در تاریخ 15 سپتامبر 2019 و 24 شهریور ماه 1398 برگزار شد