خلاصه بازی سایپا

خلاصه بازی آلومینیوم اراک 1 - سایپا 1
خلاصه بازی آلومینیوم اراک 1 - سایپا 1 | خلاصه بازی آلومینیوم اراک - سایپا در چارچوب رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر خلیج فارس ایران 1399/1400
خلاصه بازی شهر خودرو 1 - سایپا 0
خلاصه بازی شهر خودرو 1 - سایپا 0 | خلاصه بازی شهر خودرو - سایپا در چارچوب رقابتهای هفته دهم لیگ برتر خلیج فارس ایران 1399/1400
خلاصه بازی سایپا 1 - صنعت نفت آبادان 1
خلاصه بازی سایپا 1 - صنعت نفت آبادان 1 | خلاصه بازی سایپا - صنعت نفت آبادان در چارچوب رقابتهای هفته نهم لیگ برتر خلیج فارس ایران
خلاصه بازی سایپا 0 - ماشین سازی 0
خلاصه بازی سایپا 0 - ماشین سازی 0 | خلاصه بازی سایپا - ماشین سازی در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس ایران 1399/1400
خلاصه بازی فولاد خوزستان 3 - سایپا 0
خلاصه بازی فولاد خوزستان 3 - سایپا 0 | این بازی در تاریخ 22 آذرماه 1399 و 12 دسامبر 2020 برگزار شد پایان سریال تساوی ها؛ 3 گل به 3 تساوی پیاپی پایان ...
خلاصه بازی سایپا 1 - نساجی مازندران 0
خلاصه بازی سایپا 1 - نساجی مازندران 0 | خلاصه بازی سایپا - نساجی مازندران در چارچوب رقابتهای هفته سوم لیگ برتر ایران
خلاصه بازی سایپا 0 - پرسپولیس 0
خلاصه بازی سایپا 0 - پرسپولیس 0 | خلاصه بازی سایپا - پرسپولیس در چارچوب رقابتهای هفته اول لیگ برتر خلیج فارس 1399/1400
خلاصه بازی پرسپولیس تهران 3 - سایپا 0
خلاصه بازی پرسپولیس تهران 3 - سایپا 0 | خلاصه بازی پرسپولیس تهران - سایپا در چارچوب هفته سی ام و پایانی رقابتهای لیگ برتر خلیج فارس
خلاصه بازی فولاد خوزستان 0 - سایپا 0
خلاصه بازی فولاد خوزستان 0 - سایپا 0 | این بازی در تاریخ 20 مرداد 99 برگزار شد تساوی در فولاد آرنا؛ نکونام و بازهم فرصت سوزی
خلاصه بازی سایپا 1 - ماشین‌سازی تبریز 0
خلاصه بازی سایپا 1 - ماشین‌سازی تبریز 0 | خلاصه بازی سایپا - ماشین سازی تبریز در چارچوب رقابتهای هفته بیست و هفتم لیگ برتر خلیج فارس
خلاصه بازی شاهین بوشهر 1 - سایپا 1
خلاصه بازی شاهین بوشهر 1 - سایپا 1 | خلاصه بازی شاهین بوشهر - سایپا از هفته بیست و ششم لیگ برتر ایران 99-1398
خلاصه بازی سایپا 0 - پیکان 0
خلاصه بازی سایپا 0 - پیکان 0 | خلاصه بازی سایپا - پیکان در چارچوب رقابتهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر خلیج فارس
خلاصه بازی شهرخودرو 1 - سایپا 1
خلاصه بازی شهرخودرو 1 - سایپا 1 | این بازی در تاریخ 21 تیرماه 98 مصادف با 11 جولای 2020 برگزار شد.
خلاصه بازی سایپا 0 - سپاهان 0
خلاصه بازی سایپا 0 - سپاهان 0 | خلاصه بازی سایپا - سپاهان در چارچوب رقابتهای هفته بیست سوم لیگ برتر خلیج فارس
خلاصه بازی صنعت نفت 1 - 0 سایپا
خلاصه بازی صنعت نفت 1 - 0 سایپا | خلاصه بازی صنعت نفت 1 - 0 سایپا هفته ششم