خلاصه بازی سمپدوریا

خلاصه بازی سمپدوریا 2 - ناپولی 4
خلاصه بازی سمپدوریا 2 - ناپولی 4 | این بازی در تاریخ 4 فوریه 2020 و
خلاصه بازی لاتزیو 5 - سمپدوریا 1 (هتریک ایموبیله)
خلاصه بازی لاتزیو 5 - سمپدوریا 1 (هتریک ایموبیله) | خلاصه بازی لاتزیو 5 - سمپدوریا 1
اوج هیجان و کامبک فوق العاده کالیاری برابر سمپدوریا
اوج هیجان و کامبک فوق العاده کالیاری برابر سمپدوریا | خلاصه بازی کالیاری 4 - سمپدوریا 3
خلاصه بازی سمپدوریا 0 - آاس رم 0
خلاصه بازی سمپدوریا 0 - آاس رم 0 | خلاصه بازی سمپدوریا و آاس رم از هفته هشتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - 3 اینتر
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - 3 اینتر | خلاصه بازی سمپتوریا 1 - 3 اینتر