خلاصه بازی سمپدوریا

خلاصه بازی سمپدوریا 1 - 3 اینتر
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - 3 اینتر | خلاصه بازی سمپتوریا 1 - 3 اینتر