خلاصه بازی سمپدوریا

خلاصه بازی سمپدوریا 0 - یوونتوس 2
خلاصه بازی سمپدوریا 0 - یوونتوس 2 | یووه در تعقیب روسونری؛ پیرلو دست پُر لوئیجی فراریس را ترک کرد
خلاصه بازی سمپدوریا 2 - اینتر 1(گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی سمپدوریا 2 - اینتر 1(گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی سمپدوریا - اینتر در چارچوب هفته شانزدهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - میلان 2
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - میلان 2 | سمپدوریا 1 - میلان 2؛ عادت شیرین هواداران روسونری، پیروزی بدون زلاتان ! این بازی در تاریخ 16 آذرماه 1399 و 6 دسامبر ...
خلاصه بازی سمپدوریا 3 - لاتزیو 0
خلاصه بازی سمپدوریا 3 - لاتزیو 0 | این بازی در تاریخ 26 مهرماه 1399 و 17 اکتبر 2020 برگزار شد
خلاصه بازی یوونتوس 3 - سمپدوریا 0
خلاصه بازی یوونتوس 3 - سمپدوریا 0 | یوونتوس - سمپدوریا 1399/06/30 23:15 - ایتالیا
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - آث‌میلان 4(دبل ابراهیموویچ)
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - آث‌میلان 4(دبل ابراهیموویچ) | خلاصه بازی سمپدوریا - آث میلان در چارچوب هفته سی و هفتم رقابتهای سری آ ایتالیا
خلاصه بازی یوونتوس 2 - سمپدوریا 0
خلاصه بازی یوونتوس 2 - سمپدوریا 0 | خلاصه بازی یوونتوس - سمپدوریا در چارچوب رقابتهای هفته سی و ششم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی سمپدوریا 2 - ناپولی 4
خلاصه بازی سمپدوریا 2 - ناپولی 4 | این بازی در تاریخ 4 فوریه 2020 و
خلاصه بازی لاتزیو 5 - سمپدوریا 1 (هتریک ایموبیله)
خلاصه بازی لاتزیو 5 - سمپدوریا 1 (هتریک ایموبیله) | خلاصه بازی لاتزیو 5 - سمپدوریا 1
اوج هیجان و کامبک فوق العاده کالیاری برابر سمپدوریا
اوج هیجان و کامبک فوق العاده کالیاری برابر سمپدوریا | خلاصه بازی کالیاری 4 - سمپدوریا 3
خلاصه بازی سمپدوریا 0 - آاس رم 0
خلاصه بازی سمپدوریا 0 - آاس رم 0 | خلاصه بازی سمپدوریا و آاس رم از هفته هشتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - 3 اینتر
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - 3 اینتر | خلاصه بازی سمپتوریا 1 - 3 اینتر