خلاصه بازی شالکه

خلاصه بازی لایپزیش 4 - شالکه 0
خلاصه بازی لایپزیش 4 - شالکه 0 | خلاصه بازی لایپزیش - شالکه در چارچوب هفته سوم رقابتهای بوندسلیگا 2020/21
خلاصه بازی بایرن مونیخ 8 - شالکه 0
خلاصه بازی بایرن مونیخ 8 - شالکه 0 | خلاصه بازی بایرن مونیخ - شالکه در چارچوب رقابتهای هفته اول بوندسلیگا 2020/21
خلاصه بازی شالکه 1 - بایرلورکوزن 1
خلاصه بازی شالکه 1 - بایرلورکوزن 1 | خلاصه بازی شالکه - بایرلورکوزن در چارچوب هفته سی و یکم بوندسلیگا آلمان
خلاصه بازی یونیون برلین 1 - شالکه 1
خلاصه بازی یونیون برلین 1 - شالکه 1 | خلاصه بازی یونیون برلین - شالکه04 در چارچوب رقابتهای هفته سی ام بوندسلیگا آلمان
خلاصه بازی شالکه 1 - دوسلدورف 2
خلاصه بازی شالکه 1 - دوسلدورف 2 | این بازی در تاریخ 7 خرداد 99 برگزار شد
خلاصه بازی شالکه 0 - آگزبورگ 3
خلاصه بازی شالکه 0 - آگزبورگ 3 | خلاصه بازی شالکه 04 - آگزبورگ در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابتهای بوندسلیگا
خلاصه بازی دورتموند 4 - شالکه 0
خلاصه بازی دورتموند 4 - شالکه 0 | خلاصه بازی دورتموند - شالکه از هفته بیست و ششم بوندسلیگا 2020-2019 در تاریخ 27 اردیبهشت 1399 و 16 می 2020
خلاصه بازی شالکه 2 - مونشن گلادباخ 0
خلاصه بازی شالکه 2 - مونشن گلادباخ 0 | خلاصه بازی شالکه - مونشن گلادباخ از هفته هجدهم بوندسلیگا آلمان
خلاصه بازی شالکه 0 - دورتموند 0
خلاصه بازی شالکه 0 - دورتموند 0 | خلاصه بازی شالکه و دورتموند از هفته نهم بوندسلیگا آلمان
خلاصه بازی شالکه 0 - بایرن مونیخ 3 (هتریک‌لواندوفسکی)
خلاصه بازی شالکه 0 - بایرن مونیخ 3 (هتریک‌لواندوفسکی) | تیم بایرن مونیخ در هفته دوم بوندسلیگا 20-2019 در خانه شالکه موفق شد این تیم را شکست دهد هر سه ...