خلاصه بازی صنعت نفت آبادان

خلاصه بازی ماشین سازی 1 - صنعت نفت 0
خلاصه بازی ماشین سازی 1 - صنعت نفت 0 | این بازی در تاریخ 30 مرداد 98 برگزار شد.
خلاصه بازی صنعت‌نفت 3 - شاهین بوشهر 1
خلاصه بازی صنعت‌نفت 3 - شاهین بوشهر 1 | خلاصه بازی صنعت نفت - شاهین بوشهر در چارچوب رقابتهای هفته 29 لیگ برتر خلیج فارس
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان 1 - شهرخودرو 1
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان 1 - شهرخودرو 1 | این بازی در تاریخ 10 مردادماه 1399 و 31 جولای 2020 برگزار شد رویای آسیایی شدن برای شهرخودرو کم رنگ شد
خلاصه بازی سپاهان 1 - صنعت نفت 0
خلاصه بازی سپاهان 1 - صنعت نفت 0 | خلاصه بازی سپاهان - صنعت نفت در چارچوب رقابتهای هفته بیست و ششم لیگ برتر خلیج فارس
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان 0 - استقلال 2
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان 0 - استقلال 2 | این بازی در تاریخ 27 تیرماه 99 در هفته 25 لیگ برتر برگزار شد.
خلاصه بازی صنعت نفت 1 - نساجی 1
خلاصه بازی صنعت نفت 1 - نساجی 1 | خلاصه بازی صنعت نفت 1 - نساجی 1 لیگ برتر
خلاصه بازی تراکتور 2 - صنعت نفت آبادان 0
خلاصه بازی تراکتور 2 - صنعت نفت آبادان 0 | خلاصه بازی تراکتور 2 - صنعت نفت آبادان 0 لیگ برتر فوتبال هفته بیست و سوم
خلاصه بازی نفت آبادان 2 - پارس جنوبی جم 0
خلاصه بازی نفت آبادان 2 - پارس جنوبی جم 0 | این بازی در تاریخ 8 تیرماه 1399 و 28 ژوئن 2020 برگزار شد
خلاصه بازی صنعت نفت 1 - 0 سایپا
خلاصه بازی صنعت نفت 1 - 0 سایپا | خلاصه بازی صنعت نفت 1 - 0 سایپا هفته ششم