خلاصه بازی فرانکفورت

خلاصه بازی مونشن گلادباخ 4 - فرانکفورت 2
خلاصه بازی مونشن گلادباخ 4 - فرانکفورت 2 | این بازی در تاریخ 27 اکتبر 2019 و 5 آبان ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی فرانکفورت 0 - 3 آرسنال
خلاصه بازی فرانکفورت 0 - 3 آرسنال | خلاصه بازی اینتراخت 0 - 3 آرسنال