خلاصه بازی فرایبورگ

خلاصه بازی فرایبورگ 2 - دورتموند 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی فرایبورگ 2 - دورتموند 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی فرایبورگ - دورتموند در چارچوب رقابتهای هفته بیستم بوندسلیگا آلمان 2020/21
خلاصه بازی بایرن مونیخ 2 - فرایبورگ 1
خلاصه بازی بایرن مونیخ 2 - فرایبورگ 1 | این بازی در تاریخ 28 دی ماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی بروسیا دورتموند 4 - فرایبورگ 0
خلاصه بازی بروسیا دورتموند 4 - فرایبورگ 0 | خلاصه بازی بروسیا دورتموند - فرایبورگ در چارچوب رقابتهای بوندسلیگا 2020/21
خلاصه بازی فرایبورگ 1 - مونشن گلادباخ 0
خلاصه بازی فرایبورگ 1 - مونشن گلادباخ 0 | این بازی در تاریخ 16 خرداد 1399 و 5 ژوئن 2020 برگزار شد
خلاصه بازی فرایبورگ 0 - بایرلورکوزن 1
خلاصه بازی فرایبورگ 0 - بایرلورکوزن 1 | خلاصه بازی فرایبورگ 0 - بایرلورکوزن 1
خلاصه بازی لایپزیش 1 - فرایبورگ 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی لایپزیش 1 - فرایبورگ 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی لایپزیش - فرایبورگ از هفته بیست و ششم بوندسلیگا 2020-2019 در تاریخ 27 اردیبهشت 1399 و 16 ...
خلاصه بازی فرایبورگ 1 - بایرن مونیخ 3
خلاصه بازی فرایبورگ 1 - بایرن مونیخ 3 | خلاصه بازی فرایبورگ - بایرن مونیخ از هفته شانزدهم بوندسلیگا
خلاصه بازی فرایبورگ 2 - دورتموند 2
خلاصه بازی فرایبورگ 2 - دورتموند 2 | تاریخ برگزاری 13 مهرماه - 5 اکتبر 2019 - 6 صفر 1441