خلاصه بازی فیورنتینا

خلاصه بازی اینترمیلان 4 - فیورنتینا 3
خلاصه بازی اینترمیلان 4 - فیورنتینا 3 | خلاصه بازی اینترمیلان - فیورنتینا در چارچوب رقابتهای هفته دوم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آ اس رم 2 - فیورنتینا 1
خلاصه بازی آ اس رم 2 - فیورنتینا 1 | خلاصه بازی آ اس رم - فیورنتینا در چارچوب هفته سی و ششم رقابتهای سری آ ایتالیا
خلاصه بازی فیورنتینا 1 - آث میلان 1
خلاصه بازی فیورنتینا 1 - آث میلان 1 | خلاصه بازی فیورنتینا - آث میلان در چارچوب رقابتهای هفته بیست و پنجم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی اینتر 2 - فیورنتینا 1
خلاصه بازی اینتر 2 - فیورنتینا 1 | خلاصه بازی اینتر - فیورنتینا در رقابت های جام حذفی انگلیس
خلاصه بازی ناپولی 0 - فیورنتیا 2
خلاصه بازی ناپولی 0 - فیورنتیا 2 | خلاصه بازی ناپولی 0 - فیورنتیا 2 هفته 20 سری آ
خلاصه بازی فیورنتینا 2 - آتالانتا 1
خلاصه بازی فیورنتینا 2 - آتالانتا 1 | خلاصه بازی فیورنتینا 2 - آتالانتا 1 جام حذفی ایتالیا
خلاصه بازی فیورنتینا 1 - آاس رم 4
خلاصه بازی فیورنتینا 1 - آاس رم 4 | خلاصه بازی فیورنتینا - آاس رم از هفته هفدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی فیورنتینا 1 - لاتزیو 2
خلاصه بازی فیورنتینا 1 - لاتزیو 2 | این بازی در تاریخ 27 اکتبر 2019 و 5 آبان ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی فیورنتینا 0 - یوونتوس 0
خلاصه بازی فیورنتینا 0 - یوونتوس 0 | دو تیم فیورنتینا و یوونتوس در چارچوب رقابت های لیگ ایتالیا به مصاف هم رفتند که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت ...
خلاصه بازی فیورنتینا 3 - ناپولی 4 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی فیورنتینا 3 - ناپولی 4 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی فیورنتینا و ناپولی (گزارش اختصاصی) هفته اول سری آ