خلاصه بازی لگانس

خلاصه بازی لگانس 2 - رئال مادرید 2
خلاصه بازی لگانس 2 - رئال مادرید 2 | تا آخرین نفس جنگیدند اما سقوط کردند! لگانس 2 - رئال مادرید 2؛ آخرین بازی خبری از پیروزی نبود لگانس پس از اسپانیول ...
خلاصه بازی بارسلونا 5 - لگانس 0 (درخشش مسی)
خلاصه بازی بارسلونا 5 - لگانس 0 (درخشش مسی) | خلاصه بازی بارسلونا - لگانس (جام حذفی اسپانیا) تاریخ برگزاری 10 بهمن 1398
خلاصه بازی رئال مادرید 5 - لگانس 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی رئال مادرید 5 - لگانس 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی رئال مادرید - لگانس (گزارش اختصاصی) تاریخ برگزاری 8 آبان 1398 - 30 اکتبر 2019 - 1 ربیع ...
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 1 - لگانس 0
خلاصه بازی اتلتیکومادرید 1 - لگانس 0 | خلاصه بازی اتلتیکومادرید - لگانس 3 شهریور