خلاصه بازی لیون

خلاصه بازی زنیت 2 - لیون 0
خلاصه بازی زنیت 2 - لیون 0 | هفته 5 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 گروه G تیم میزبان: زنیت در رده ی 3 جدول گروه قرار دارد و در 5 بازی اخیر خود 3 برد، 1 باخت ...
خلاصه بازی بنفیکا 1 - 3 لیون
خلاصه بازی بنفیکا 1 - 3 لیون | خلاصه بازی بنفیکا 1 - 3 لیون 14 - 08 - 98
خلاصه بازی بنفیکا 2 - لیون 1
خلاصه بازی بنفیکا 2 - لیون 1 | خلاصه بازی بنفیکا 2 - لیون 1 در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا 20-2019
خلاصه بازی لیون 1 - زنیت 1 (گلزنی آزمون)
خلاصه بازی لیون 1 - زنیت 1 (گلزنی آزمون) | امتیاز حیاتی از فرانسه؛ شب رویایی تلخ شد، دستاورد سردار حفظ نشد