خلاصه بازی ماینتس

خلاصه بازی بایرن مونیخ 6 - ماینتس 1
خلاصه بازی بایرن مونیخ 6 - ماینتس 1 | خلاصه بازی بایرن مونیخ 6 - ماینز 1 این بازی در تاریخ 31 آگوست 2019 و در تاریخ 9 شهریور 1398 برگزار شد