خلاصه بازی مقدماتی جام ملتهای اروپا 2020

خلاصه بازی اوکراین 2 - پرتغال 1 (گزارش‌اختصاصی)
خلاصه بازی اوکراین 2 - پرتغال 1 (گزارش‌اختصاصی) | خلاصه بازی اوکراین 2 - پرتغال 1 مقدماتی جام ملت های اروپا 2020
خلاصه بازی ایتالیا 2 - یونان 0
خلاصه بازی ایتالیا 2 - یونان 0 | این بازی در تاریخ 20 مهر ماه 98 مصادف با 12 اکتبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بازی پرتغال 3 - لوکزامبورگ 0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی پرتغال 3 - لوکزامبورگ 0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی پرتغال - لوکزامبورگ (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 19 مهر 1398 - 11 اکتبر 2019 - 12 صفر 1441
خلاصه بازی فرانسه 3 - آندورا 0
خلاصه بازی فرانسه 3 - آندورا 0 | مرحله انتخابی جام ملت های اروپا 2020 - گروه H فرانسه با 12 امتیاز در رده 1 گروه قرار دارد و در 5 بازی اخیر خود 4 برد و ...
خلاصه بازی ایرلند شمالی 0 - آلمان 2
خلاصه بازی ایرلند شمالی 0 - آلمان 2 | مرحله انتخابی جام ملت های اروپا 2020 - گروه C ایرلند شمالی با 12 امتیاز در رده 1 گروه قرار دارد و در 5 بازی اخیر ...
خلاصه بازی آذربایجان 1 - کرواسی 1
خلاصه بازی آذربایجان 1 - کرواسی 1 | مرحله انتخابی جام ملت های اروپا 2020 - گروه E آذربایجان بدون امتیاز در رده 5 گروه قرار دارد و در 5 بازی اخیر خود 4 ...
خلاصه بازی ارمنستان 1 - ایتالیا 3
خلاصه بازی ارمنستان 1 - ایتالیا 3 | مرحله انتخابی جام ملت های اروپا 2020 - گروه J ارمنستان با 6 امتیاز در رده 3 گروه قرار دارد و در 5 بازی اخیر خود 2 برد، ...