خلاصه بازی ناپولی

خلاصه بازی جنوا 1 - ناپولی 2
خلاصه بازی جنوا 1 - ناپولی 2 | خلاصه بازی جنوا - ناپولی در چارچوب رقابتهای هفته سی و یکم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ناپولی 2 - آاس رم 1
خلاصه بازی ناپولی 2 - آاس رم 1 | این بازی در تاریخ 6 جولای 2020 و 16 تیرماه 1399 برگزار شد فونسکا، رو به سوی درب های خروج باشگاه؛ بازگشت گتوزو به مسیر ...
خلاصه بازی آتالانتا 2 - ناپولی 0
خلاصه بازی آتالانتا 2 - ناپولی 0 | این بازی در تاریخ 12 تیرماه 1399 و 2 جولای 2020 برگزار شد
خلاصه بازی ناپولی 3 - اسپال 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی ناپولی 3 - اسپال 1 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 8 تیرماه 1399 و 28 ژوئن 2020 برگزار شد
خلاصه بازی هلاس ورونا 0 - ناپولی 2
خلاصه بازی هلاس ورونا 0 - ناپولی 2 | این بازی در تاریخ 3 تیرماه 1399 و 23 ژوئن 2020 برگزار شد
خلاصه بازی ناپولی 0 (4) - یوونتوس 0 (2)
خلاصه بازی ناپولی 0 (4) - یوونتوس 0 (2) | این بازی در تاریخ 28 خرداد 99 برگزار شد.
خلاصه بازی ناپولی 1 - اینتر 1 (صعود ناپولی به فینال)
خلاصه بازی ناپولی 1 - اینتر 1 (صعود ناپولی به فینال) | این بازی در تاریخ 24 خردادماه 1399 و 13 ژوئن 2020 برگزار شد
خلاصه بازی ناپولی 2 -تورینو 1
خلاصه بازی ناپولی 2 -تورینو 1 | خلاصه بازی ناپولی 2 -تورینو 1
خلاصه بازی برشا 1 - ناپولی 2
خلاصه بازی برشا 1 - ناپولی 2 | این بازی در هفته 25 سری آ ایتالیا در تاریخ 2 اسفند 98 مصادف با 22 فوریه 2020 برگزار شد.
خلاصه بازی کالیاری 0 - ناپولی 1
خلاصه بازی کالیاری 0 - ناپولی 1 | خلاصه بازی کالیاری - ناپولی در چارچوب رقابتهای هفته بیست و چهارم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی اینتر 0 - ناپولی 1 (کوپا ایتالیا)
خلاصه بازی اینتر 0 - ناپولی 1 (کوپا ایتالیا) | این بازی در تاریخ 13 فوریه 2020 و 23 بهمن ماه 1398 برگزار شد دست بالای گتوزو برای رسیدن به فینال؛ کار صعود ...
خلاصه بازی سمپدوریا 2 - ناپولی 4
خلاصه بازی سمپدوریا 2 - ناپولی 4 | این بازی در تاریخ 4 فوریه 2020 و
خلاصه بازی ناپولی 2 - یوونتوس 1
خلاصه بازی ناپولی 2 - یوونتوس 1 | خلاصه بازی ناپولی - یوونتوس از هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ناپولی 1 - لاتزیو 0
خلاصه بازی ناپولی 1 - لاتزیو 0 | خلاصه بازی ناپولی - لاتزیو (جام حذفی ایتالیا) تاریخ برگزاری 1 بهمن 1398
خلاصه بازی ناپولی 0 - فیورنتیا 2
خلاصه بازی ناپولی 0 - فیورنتیا 2 | خلاصه بازی ناپولی 0 - فیورنتیا 2 هفته 20 سری آ
خلاصه بازی ناپولی 2 - پروجا 0
خلاصه بازی ناپولی 2 - پروجا 0 | خلاصه بازی ناپولی - پروجا در چارچوب رقابتهای جام حذفی ایتالیا
خلاصه بازی لاتزیو 1 - ناپولی 0
خلاصه بازی لاتزیو 1 - ناپولی 0 | خلاصه بازی لاتزیو - ناپولی در هفته نوزدهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی ناپولی 1 - اینتر 3 (دبل لوکاکو)
خلاصه بازی ناپولی 1 - اینتر 3 (دبل لوکاکو) | این بازی در تاریخ 6 ژانویه 2020 و 16 دی ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی ناپولی 1 - پارما 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی ناپولی 1 - پارما 2 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 23 آذرماه 1398 و 14 دسامبر 2019 برگزار شد
خلاصه بازی ناپولی 1 - بولونیا 2
خلاصه بازی ناپولی 1 - بولونیا 2 | خلاصه بازی ناپولی و بولونیا از هفته چهاردهم سری آ ایتالیا