خلاصه بازی هرتابرلین

خلاصه بازی بایرن مونیخ 4 - هرتابرلین 3
خلاصه بازی بایرن مونیخ 4 - هرتابرلین 3 | بایرن مونیخ - هرتابرلین 1399/07/13 19:30 - آلمان (گزارش اختصاصی)+(پوکر لواندوفسکی)
خلاصه بازی دورتموند 1 - هرتابرلین 0
خلاصه بازی دورتموند 1 - هرتابرلین 0 | خلاصه بازی هرتابرلین 0 - دورتموند 1
خلاصه بازی هرتابرلین 2 - لایپزیش 2
خلاصه بازی هرتابرلین 2 - لایپزیش 2 | این بازی در تاریخ 7 خرداد 99 برگزار شد
خلاصه بازی هرتابرلین 4 - یونیون برلین 0
خلاصه بازی هرتابرلین 4 - یونیون برلین 0 | خلاصه بازی هرتابرلین 4 - یونیون برلین 0
خلاصه بازی هرتابرلین 0 - بایرن مونیخ 4
خلاصه بازی هرتابرلین 0 - بایرن مونیخ 4 | این بازی در تاریخ 29 دی ماه 98 مصادف با 19 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بازی هرتابرلین 0 - مونشن گلادباخ 0
خلاصه بازی هرتابرلین 0 - مونشن گلادباخ 0 | خلاصه بازی هرتابرلین 0 - مونشن گلادباخ 0
خلاصه بازی هرتابرلین 2 - لایپزیش 4
خلاصه بازی هرتابرلین 2 - لایپزیش 4 | خلاصه بازی هرتابرلین و لایپزیش از هفته یازدهم بوندسلیگا