خلاصه بازی پارما

خلاصه بازی لاتزیو 2 - پارما 1
خلاصه بازی لاتزیو 2 - پارما 1 | لاتزیو - پارما 1399/11/02 23:45 - جام حذفی ایتالیا
خلاصه بازی پارما 0 - لاتزیو 2
خلاصه بازی پارما 0 - لاتزیو 2 | این بازی در تاریخ 21 دی ماه 99 برگزار شد
خلاصه بازی پارما 0 - یوونتوس 3 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی پارما 0 - یوونتوس 3 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی پارما - یوونتوس در چارچوب رقابتهای هفته سیزدهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی میلان 2 - پارما 2
خلاصه بازی میلان 2 - پارما 2 | این تیم با شکست بیگانه است؛ فرار از شکست با معجزه دفاع چپ این بازی در تاریخ 23 آذرماه 1399 و 13 دسامبر 2020 برگزار شد ...
خلاصه بازی اینترمیلان 2 - پارما 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی اینترمیلان 2 - پارما 2 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی اینترمیلان - پارما در چارچوب رقابتهای هفته ششم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی پارما 0 - ناپولی 2
خلاصه بازی پارما 0 - ناپولی 2 | خلاصه بازی پارما - ناپولی در چارچوب هفته اول رقابتهای سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی پارما 1 - آتالانتا 2
خلاصه بازی پارما 1 - آتالانتا 2 | این بازی در تاریخ 7مرداد 99 برگزار شد.
خلاصه بازی پارما 2 - ناپولی 1 ( گزارش اختصاصی )
خلاصه بازی پارما 2 - ناپولی 1 ( گزارش اختصاصی ) | این بازی در تاریخ 23 جولای 2020 و مرداد 1399 برگزار شد
خلاصه بازی آث میلان 3 - پارما 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آث میلان 3 - پارما 1 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 25 تیرماه 98 برگزار شد
خلاصه بازی پارما 1 - اینتر 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی پارما 1 - اینتر 2 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 8 تیرماه 1399 و 28 ژوئن 2020 برگزار شد
خلاصه بازی یوونتوس 2 - پارما 1 (دبل کریستیانو رونالدو)
خلاصه بازی یوونتوس 2 - پارما 1 (دبل کریستیانو رونالدو) | این بازی در تاریخ 19 ژانویه 2020 و 29 دی ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی ناپولی 1 - پارما 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی ناپولی 1 - پارما 2 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 23 آذرماه 1398 و 14 دسامبر 2019 برگزار شد
خلاصه بازی پارما 0 - آث میلان 1
خلاصه بازی پارما 0 - آث میلان 1 | خلاصه بازی پارما و آث میلان از هفته چهاردهم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی لاتزیو 2 - 0 پارما
خلاصه بازی لاتزیو 2 - 0 پارما | خلاصه بازی لاتزیو 2 - 0 پارما
خلاصه بازی پارما 0 - یوونتوس 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی پارما 0 - یوونتوس 1 (گزارش اختصاصی) | این بازی در تاریخ 24 آگوست 2019 و 02 شهریور ماه سال 1398 برگزار شد.