خلاصه بازی پاری سن ژرمن

خلاصه بازی برس 1 - 2 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی برس 1 - 2 پاری سن ژرمن | خلاصه بازی برس 1 - 2 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - کلوب بروژ 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - کلوب بروژ 0 | هفته 4 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - کلوب بروژ 0
خلاصه بازی کلوب بروژ 0 - 5 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی کلوب بروژ 0 - 5 پاری سن ژرمن | خلاصه بازی کلوب بروژ 0 - 5 پاری سن ژرمن مسابقه گلزنی بین ایکاردی و امباپه؛ نابودی به دست مثلث جدید پاریس
خلاصه بازی گالاتاسارای 0 - پاری سن ژرمن 1
خلاصه بازی گالاتاسارای 0 - پاری سن ژرمن 1 | هفته 2 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 خلاصه بازی گالاتاسارای 0 - پاری سن ژرمن 1
خلاصه بازی بوردو 0 - 1 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی بوردو 0 - 1 پاری سن ژرمن | خلاصه بازی بوردو 0 - 1 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 0 - رنس 2
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 0 - رنس 2 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رنس (لوشامپیونا) تاریخ برگزاری 3 مهرماه 1398 - 25 سپتامبر 2019 - 25 محرم 1441
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3 - رئال مادرید 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3 - رئال مادرید 0 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3 - رئال مادرید 0 (دبل دیماریا) این بازی در تاریخ 18 سپتامبر 2019 و 27 شهریور ماه ...
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - تولوز 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - تولوز 0 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن و تولوز در هفته سوم لوشامپیونه فرانسه