خلاصه بازی پاری سن ژرمن

خلاصه بازی لیل 0 - پاری سن ژرمن 2
خلاصه بازی لیل 0 - پاری سن ژرمن 2 | خلاصه بازی لیل - پاری سن ژرمن (لوشامپیونه) تاریخ برگزاری 6 بهمن 1398
خلاصه بازی لوریان 0 - پاری سن ژرمن 1
خلاصه بازی لوریان 0 - پاری سن ژرمن 1 | خلاصه بازی لوریان - پاری سن ژرمن (جام حذفی فرانسه) تاریخ برگزاری 29 دی 1398
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 6 - سنت اتین 1
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 6 - سنت اتین 1 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - سنت اتین در چارچوب رقابت های لیگ کاپ فرانسه
خلاصه بازی لیانس مانتری 0 - پاری سن ژرمن 6
خلاصه بازی لیانس مانتری 0 - پاری سن ژرمن 6 | خلاصه بازی لیانس مانتری 0 - پاری سن ژرمن 6 جام حذفی فرانسه
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - آمیان 1
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - آمیان 1 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - آمیان 1
خلاصه بازی لومان 1 - پاری سن ژرمن 4
خلاصه بازی لومان 1 - پاری سن ژرمن 4 | خلاصه بازی لومان - پاری سن ژرمن در رقابت های لیگ کاپ فرانسه
خلاصه بازی سنت اتین 0 - پاری سن ژرمن 4
خلاصه بازی سنت اتین 0 - پاری سن ژرمن 4 | خلاصه بازی سنت اتین - پاری سن ژرمن (لوشامپیونه)
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 5 - گالاتاسارای 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 5 - گالاتاسارای 0 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - گالاتاسارای (لیگ قهرمانان) تاریخ برگزاری 20 آذر 1398 - 11 دسامبر 2019 - 14 ربیع ...
خلاصه بازی رئال مادرید 2 - پاری سن ژرمن 2 (دبل بنزما)
خلاصه بازی رئال مادرید 2 - پاری سن ژرمن 2 (دبل بنزما) | این بازی در تاریخ 5 آذرماه 98 و 26 نوامبر 2019 برگزار گردید.
خلاصه بازی برس 1 - 2 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی برس 1 - 2 پاری سن ژرمن | خلاصه بازی برس 1 - 2 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - کلوب بروژ 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - کلوب بروژ 0 | هفته 4 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - کلوب بروژ 0
خلاصه بازی کلوب بروژ 0 - 5 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی کلوب بروژ 0 - 5 پاری سن ژرمن | خلاصه بازی کلوب بروژ 0 - 5 پاری سن ژرمن مسابقه گلزنی بین ایکاردی و امباپه؛ نابودی به دست مثلث جدید پاریس
خلاصه بازی گالاتاسارای 0 - پاری سن ژرمن 1
خلاصه بازی گالاتاسارای 0 - پاری سن ژرمن 1 | هفته 2 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 خلاصه بازی گالاتاسارای 0 - پاری سن ژرمن 1
خلاصه بازی بوردو 0 - 1 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی بوردو 0 - 1 پاری سن ژرمن | خلاصه بازی بوردو 0 - 1 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 0 - رنس 2
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 0 - رنس 2 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رنس (لوشامپیونا) تاریخ برگزاری 3 مهرماه 1398 - 25 سپتامبر 2019 - 25 محرم 1441
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3 - رئال مادرید 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3 - رئال مادرید 0 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3 - رئال مادرید 0 (دبل دیماریا) این بازی در تاریخ 18 سپتامبر 2019 و 27 شهریور ماه ...