خلاصه بازی پرتغال

خلاصه بازی پرتغال 3 - لوکزامبورگ 0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی پرتغال 3 - لوکزامبورگ 0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی پرتغال - لوکزامبورگ (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 19 مهر 1398 - 11 اکتبر 2019 - 12 صفر 1441
خلاصه بازی پرتغال 5 - لیتوانی 1 (پوکر رونالدو)
خلاصه بازی پرتغال 5 - لیتوانی 1 (پوکر رونالدو) | خلاصه بازی پرتغال - لیتوانی (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 19شهریور 1398 - 10 سپتامبر 2019 - 10 محرم 1441