خلاصه بازی پرتغال

خلاصه بازی پرتغال 0 - فرانسه 1
خلاصه بازی پرتغال 0 - فرانسه 1 | پرتغال - فرانسه 1399/08/24 23:15 - (لیگ ملت های اروپا) لیگ A
خلاصه بازی پرتغال 0 - اسپانیا 0
خلاصه بازی پرتغال 0 - اسپانیا 0 | پرتغال - اسپانیا 1399/07/16 22:15 - دوستانه ملی
خلاصه بازی لوکزامبورگ 0 - پرتغال 2 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی لوکزامبورگ 0 - پرتغال 2 (مقدماتی یورو) | این بازی در تاریخ 17 نوامبر 2019 و 26 آبان 1398 برگزار شد
خلاصه بازی پرتغال 6 - 0 لیتوانی(مقدماتی یورو2020)
خلاصه بازی پرتغال 6 - 0 لیتوانی(مقدماتی یورو2020) | خلاصه بازی پرتغال 6 - 0 لیتوانی(مقدماتی یورو2020)
خلاصه بازی پرتغال 3 - لوکزامبورگ 0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی پرتغال 3 - لوکزامبورگ 0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی پرتغال - لوکزامبورگ (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 19 مهر 1398 - 11 اکتبر 2019 - 12 صفر 1441
خلاصه بازی پرتغال 5 - لیتوانی 1 (پوکر رونالدو)
خلاصه بازی پرتغال 5 - لیتوانی 1 (پوکر رونالدو) | خلاصه بازی پرتغال - لیتوانی (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 19شهریور 1398 - 10 سپتامبر 2019 - 10 محرم 1441