خلاصه بازی پیکان

خلاصه بازی فولاد 0 - پیکان 0
خلاصه بازی فولاد 0 - پیکان 0 | فولاد - پیکان 1399/11/11 17:10 - لیگ برتر
خلاصه بازی پیکان 2 - مس رفسنجان 3
خلاصه بازی پیکان 2 - مس رفسنجان 3 | خلاصه بازی پیکان - مس رفسنجان در چارچوب رقابتهای هفته دوازدهم لیگ برتر خلیج فارس ایران 1399/1400
خلاصه بازی سپاهان 2 - پیکان 1
خلاصه بازی سپاهان 2 - پیکان 1 | خلاصه بازی سپاهان - پیکان در چارچوب رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر خلیج فارس ایران 1399/1400
خلاصه بازی پیکان 2 - نساجی 1
خلاصه بازی پیکان 2 - نساجی 1 | خلاصه بازی پیکان - نساجی در چارچوب رقابتهای هفته دهم لیگ برتر خلیج فارس ایران 1399/1400
خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان 0 - پیکان تهران 1
خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان 0 - پیکان تهران 1 | ابن بازی در تاریخ 10 دی ماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی گل گهر سیرجان 1 - پیکان 2
خلاصه بازی گل گهر سیرجان 1 - پیکان 2 | این بازی در تاریخ 17 آذرماه 1399 برگزار شد پیکان از هوا به 3 امتیاز رسید؛ اولین شکست گل گهر و قلعه نویی
خلاصه بازی پیکان 1 - سپاهان 1
خلاصه بازی پیکان 1 - سپاهان 1 | این بازی در تاریخ 30 مردادماه 1399 و 20 آگوست 2020 برگزار شد
خلاصه بازی تراکتور 0 - پیکان 0
خلاصه بازی تراکتور 0 - پیکان 0 | خلاصه بازی تراکتور - پیکان در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر خلیج فارس
خلاصه بازی سایپا 0 - پیکان 0
خلاصه بازی سایپا 0 - پیکان 0 | خلاصه بازی سایپا - پیکان در چارچوب رقابتهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر خلیج فارس
خلاصه بازی پیکان 2 - گل‌گهر سیرجان 0
خلاصه بازی پیکان 2 - گل‌گهر سیرجان 0 | خلاصه بازی پیکان 2 - گل گهر سیرجان 0
خلاصه بازی پیکان 1 - پرسپولیس 3 (دبل عبدی)
خلاصه بازی پیکان 1 - پرسپولیس 3 (دبل عبدی) | خلاصه بازی پیکان - پرسپولیس در چارچوب رقابتهای هفته بیست و دوم لیگ برتر خلیج فارس
خلاصه بازی پیکان 2 - 3 نفت مسجدسلیمان
خلاصه بازی پیکان 2 - 3 نفت مسجدسلیمان | خلاصه بازی پیکان 2 - 3 نفت مسجدسلیمان هفته ششم