خلاصه بازی کالیاری

خلاصه بازی کالیاری 0 - میلان 2
خلاصه بازی کالیاری 0 - میلان 2 | خلاصه بازی کالیاری 0 - میلان 2 (دبل زلاتان)
خلاصه بازی کالیاری 1 - اینتر 3
خلاصه بازی کالیاری 1 - اینتر 3 | این بازی در تاریخ 23 آذرماه 1399 و 13 دسامبر 2020 برگزار شد بازهم پیروزی سخت؛ کالیاری 1 - اینتر 3؛ نراتزوری استاد کامبک
خلاصه بازی آتالانتا 5 - کالیاری 2
خلاصه بازی آتالانتا 5 - کالیاری 2 | این بازی در تاریخ 13 مهرماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی میلان 3 - کالیاری 0
خلاصه بازی میلان 3 - کالیاری 0 | به امید شروعی پرقدرت در فصل آتی؛ میلان 3 - کالیاری 0؛ روسونری فصل را رویایی به پایان رساند
خلاصه بازی کالیاری 2 - یوونتوس 0
خلاصه بازی کالیاری 2 - یوونتوس 0 | خلاصه بازی کالیاری - یوونتوس در چارچوب رقابتهای هفته سی و هفتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی کالیاری 3 - آ اس رم 4
خلاصه بازی کالیاری 3 - آ اس رم 4 | این بازی در تاریخ 11 اسفندماه 1398 و 1 مارس 2020 برگزار شد
خلاصه بازی کالیاری 0 - ناپولی 1
خلاصه بازی کالیاری 0 - ناپولی 1 | خلاصه بازی کالیاری - ناپولی در چارچوب رقابتهای هفته بیست و چهارم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی اینتر 4 - کالیاری 1 (دبل لوکاکو)
خلاصه بازی اینتر 4 - کالیاری 1 (دبل لوکاکو) | <p>خلاصه بازی اینتر - کالیاری در چارچوب رقابتهای کوپا ایتالیا</p>
خلاصه بازی کالیاری 0 - آث میلان 2
خلاصه بازی کالیاری 0 - آث میلان 2 | خلاصه بازی کالیاری - آث میلان (سری آ ایتالیا) تاریخ برگزاری 21 دی ماه 1398 - 11 ژانویه 2020 - 15 جمادی الاول 1441
خلاصه بازی یوونتوس 4 - کالیاری 0 (هتریک رونالدو)
خلاصه بازی یوونتوس 4 - کالیاری 0 (هتریک رونالدو) | این بازی در تاریخ 6 ژانویه 2020 و 16 دی ماه 1398 برگزار شد
اوج هیجان و کامبک فوق العاده کالیاری برابر سمپدوریا
اوج هیجان و کامبک فوق العاده کالیاری برابر سمپدوریا | خلاصه بازی کالیاری 4 - سمپدوریا 3
خلاصه بازی آاس رم 1 - کالیاری 1
خلاصه بازی آاس رم 1 - کالیاری 1 | این بازی در تاریخ 6 اکتبر 2019 و 14 مهرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی ناپولی 0 - کالیاری 1
خلاصه بازی ناپولی 0 - کالیاری 1 | هفته 5 سری آ ایتالیا در تاریخ 26-09-2019 خلاصه بازی ناپولی - کالیاری
خلاصه بازی کالیاری 1 - اینتر 2
خلاصه بازی کالیاری 1 - اینتر 2 | خلاصه بازی کالیاری 1 - اینتر 2