خلاصه والیبال پرتغال

خلاصه والیبال ایتالیا 3 - پرتغال 0
خلاصه والیبال ایتالیا 3 - پرتغال 0 | این بازی در تاریخ 21 شهریور 98 مصادف با 12 سپتامبر 2019 برگزار شد.